Naše odbornost

AIS jako dlouholetý a osvědčený vývojový partner pro naše zákazníky

Náš rozsah služeb zahrnuje nejen výrobu, ale začíná také vývojem našich produktů. Díky našim dlouholetým zkušenostem se zpracováním plastů vyvíjíme pro naše zákazníky vysoce komplexní sestavy až po sériovou výrobu. Za tímto účelem spolupracujeme s našimi OEM na udržitelných inovacích a automobilech budoucnosti.
Speciální témata

Zkoumáme témata budoucnosti

Jako důležitý vývojový partner pro naše zákazníky pracujeme na produktech budoucnosti a podporujeme udržitelné inovace.

Další kompetence