Naše odborné znalosti

AIS ako dlhoročný a osvedčený rozvojový partner pre našich zákazníkov

Naša škála služieb zahŕňa nielen výrobu, ale začína aj vývoj našich výrobkov. S našimi dlhodobými skúsenosťami v oblasti spracovania plastov vyvíjame veľmi zložité zhromaždenia pre našich zákazníkov až do implementácie sérií. Za týmto účelom spolupracujeme s našimi OEM na udržateľných inováciách a aute budúcnosti.

Špeciálne témy

Skúmame témy budúcnosti

Ako dôležitý rozvojový partner pre našich zákazníkov pracujeme na produktoch budúcnosti a podporujeme trvalo udržateľné inovácie.

Ďalšie kompetencie