Naše odborné znalosti

Individuálne logistické riešenia pre najlepšie možné doručenie našim zákazníkom

Globalizácia a nové digitálne technológie majú čoraz väčší vplyv na globálne dodávateľské reťazce a menia obchodné procesy, ktoré sa doteraz bežali spoločné. Pre skupinu AIS to znamená reagovať ešte flexibilnejšie, rýchlejšie a transparentnejšie na požiadavky zákazníkov, ktoré sa stávajú čoraz individuálnejšími, pričom súčasne spĺňajú požiadavky najvyššej kvality.

Pre našu prácu sa spoliehame na automatizované procesy a zvyšovanie digitalizácie. To nám umožňuje implementovať širokú škálu scenárov dodávateľského reťazca. Naše riešenia siahajú od konvenčného spracovania skladu po zložité rozsahy just-in-sekvencie (JIS), ktoré zvládneme ako hlavný dodávateľ v spolupráci s našimi logistickými partnermi. S našimi rôznymi miestami JIS sme blízko naši zákazníci, a preto im môžeme zaručiť trvalú schopnosť dodávať.

Ďalšie kompetencie