Informácie o produkte

Priehradka spolujazdca

Prístrojová doska so svojimi nadstavbovými časťami je v priamom zornom poli každého vozidla. Dôležitým komponentom je odkladacia schránka, ktorá vodičovi ponúka ďalší úložný priestor. V tejto skupine výrobkov musia byť splnené špeciálne požiadavky na funkčnosť, pevnosť a teplotu.