Sociálna zodpovednosť podnikov

Ako rodinná firma s dlhodobými ambíciami zohráva zodpovedná činnosť v sociálnych, ekologických a ekonomických otázkach zásadnú úlohu. Preto sme si dali jasný kódex hodnôt a správania, ktorý riadi naše každodenné činy.