Informácie o produkte

Obloženie stĺpikov

V oblasti obloženia stĺpikov siaha naše produktové portfólio od klasickej lakovanej výplne prahu až po kožou potiahnutú verziu s nerezovými vložkami. Aby sme čo najlepšie splnili požiadavky našich zákazníkov a koncových spotrebiteľov, spájame bezpečnostné aspekty s vizuálne príťažlivou implementáciou.