Dôležité informácie pre dodávateľov a subdodávateľov

Nákup

Neustále hľadáme nových dodávateľov a ponúkame im obchodné vzťahy na základe dôveryhodného partnerstva s dobrými vyhliadkami do budúcnosti.

Staňte sa dodávateľom skupiny AIS
Pracujete v automobilovom priemysle a chcete sa stať dodávateľom skupiny AIS? Potom kontaktujte priamo naše nákupné oddelenie.
Podmienky nákupu

Pre dôveryhodnú obchodnú spoluprácu je dôležité vedieť, na ktorom úseku partner pracuje. V nasledujúcom texte nájdete naše pokyny a zásady spolupráce s našimi dodávateľmi. Vidíme to ako dôležitý základ pre trvalú spoluprácu s našimi partnermi.

Kódex správania dodávateľov 
Všeobecné podmienky nákupu